? والدين گفت چیست؟

 والدين گفت / parentese

والدين گفت” ( اصطلاحى كه ترجيحا به جاى مادرگفت/ mothers به كار مى رود) در واقع نوع گفتارى است كه كودكان در خردسالى در معرض آن قرار مىگيرند. نوع گفتارى كه والدين و ديگران به هنگام گفتگو با كودكان به كارمى برند ويژگيهاى خاصى دارد. براى نمونه والدين معمولا با كودكان خود در خصوص آنچه در محيط بلافصل آنان اتفاق مى افتد صحبت مى كنند و از رخدادها و چيزهاى انتزاعى و دور از دسترس حرفى نمى زنند. معمولا يك كودك يك يا دو ساله بيشتر در معرض جمله اى مانند « سگ آب مى خواد» قرار مى گيرد تا جمله اى مثل « ممكن است فردا آن كتاب علمى را بخوانم». بعلاوه ساختار جملات نيز ساده و كوتاه است و جمله ى « سگ آب مى خواد» در مقايسه با « سگى كه مسافت زيادى را دويده مى خواد كمى آب بخوره» احتمال وقوع بيشترى دارد.

واژگان نيز رو به سادگى مى رود و از فعلى مثل « ديدن» در مقايسه با « مشاهده كردن» و از صفتى مثل « سخت» در مقايسه با « دشوار» بيشتر استفاده مى شود. به هنگام گفتگو با كودكان سرعت گفتار كمتر و صدا زير تر (نازك تر) مى شود و درنگ هاى بيشترى در مقايسه با گفتار عادى بزرگسالان به چشم مى خورد. بعلاوه واژه هاى بيشترى تكيه بر و مؤكد مى شوند. بى شك چنين اغراق هايى براى برجسته كردن و جلب توجه كودك به سازه هاى مهم جملات است.

نكته جالب اين است كه نه تنها بزرگسالان بلكه كودكان نيز هنگامى كه با كودكان خردسال تر از خود صحبت مى كنند از “والدين گفت” استفاده مى كنند.

ويژگى هاى “والدين گفت” در واقع آن خصوصياتى است كه فراگيرى درك و بيان زبان را براى فرد فراگير آسانتر مى كند. اين بدان معنا نيست كه اگر والدين در گفتار خود از “والدين گفت” استفاده نكنند، كودكانشان زيان را نخواهند آموخت. بى شك در هر صورت كودكان زبان را فرا خواهند گرفت، اما با توجه به ماهيت آسان سازى “والدين گفت” در امر فراگيرى، كودكانى كه چنين گونه زبانى را به منزله ى درونداد دريافت مى كنند در درك زبانى از سرعت بيشترى برخوردارند. .

.

منبع: درآمدى بر روانشناسى بان. دنى استاينبرگ. ترجمه ى ارسلان گلفام.چ پنجم ١٣٨٩.

عنوان اصلى كتاب:

An Introduction to Psycholinguistics

Danny D. Steinberg

.

#گفتار_درمانى_آنلاين

نخستين كلينيك مجازى گفتاردرمانى در ايران

Telegram.me/onlinest